Üyelik Sözleşmesi 2018-04-11T01:18:04+00:00

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR

 

 1. İşletme : Bordo Ev Evcil Hayvan Hizmetleri Tic Ltd Şti, WE Love Dogzzz Köpek Oteli (bundan sonra “WLD” olarak anılacaktır)

Resmi e-mail adresi : info@welovedogzzz.com

Resmi yazışma adresi : Merkez Mah. Çavuşbaşı Cad. 72 (A-B-1-2-3-4), 34782, Çekmeköy İSTANBUL

 

 1. Üye: ……………………………………………………………………… (bundan sonra “ÜYE” olarak anılacaktır)

Resmi e-mail adresi: ………………………………………………………………………………………………

Resmi yazışma adresi : ……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

Cep telefonu : ……………………………………………………………………………………………………..

Ulaşılamaması halinde irtibata geçilecek 2.kişi (isim-telefon): ………………………………………..

 

 1. KONU

 

Açık adresi yukarıda belirtilmiş olan WLD, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca çıkartılan ve 28078 sayılı, 8 Ekim 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gitmiş olan “Ev Ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma Ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik” (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/10/20111008-4.htm bundan sonra “YÖNETMELİK” olarak anılacaktır) uyarınca faaliyet gösteren evcil hayvan konaklama tesisidir. WLD tarafından verilen hizmetler ve bunların detayları şirketin resmi internet sitesi olan  www.welovedogzzz.com adresinde duyurulur.

 

Bu sözleşme, ÜYE ve WLD arasındaki üyelik ilişkisinin süresinin, ödeme şartlarının ve sair hususlarının tayin ve tespitinden ibarettir.

 

 1. GENEL HÜKÜMLER

 

WLD, üyelik sistemiyle çalışır. WLD’nin verdiği hizmetlerden ancak ÜYELİK SÖZLEŞMESİ imzalamış ve sözleşmeden doğan sorumluluklarını yerine getiren üyeler faydalanabilir.

 

Üyelik, 1 senelik olup sözleşmenin imza tarihinden itibaren 365 gün geçerlidir. Süresi biten üyelikler, taraflarca aksi talep edilmedikçe otomatik olarak 1 yıl daha uzatılmış kabul edilir.

 

Eğer taraflardan biri üyeliğin yenilenmesini istemezse, üyeliğin bitişine en az  1 ay kala karşı tarafa yazılı bir şekilde iptal talebini bildirmekle yükümlüdür. Tarafların yukarıda belirtilen e-mail adresleri üzerinden gönderilen mesajlar ve teyitler resmi kabul edilir. Taahhütlü posta yoluyla yapılan yazışmalar, teyit edilmiş kabul edilir.

Üyelik ücreti peşin alınır. Yenilenen üyeliklerde, üyelik ücreti tahsil edilmeden, ÜYE hizmetlerden faydalanamaz.

 

Yeni üyelik sözleşmesinde, uzatma tarihindeki hükümler geçerli olur.

 

Bu sözleşmeye aykırı olmamak kaydıyla, WLD hizmetlerde ve/ya fiyatlarda ve/ya diğer şartlarda değişiklik yapma, ekleme ve iptal hakkını, saklı tutar.

 

 1. ÜYELİK

 

Üyelik sözleşmesi imzalanırken Üyelik Formu doldurması zorunludur. Formda yer alan bilgiler, 24 Mart 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160407-8.pdf) çerçevesinde değerlendirilir. WLD -kanuni müeyyideler haricinde- bu verileri hiçbir amaç veya sebeple üçüncü kişilerle paylaşmayacağını taahhüt eder. Formdaki bilgiler, size daha iyi hizmet etmek amacıyla sadece WLD tarafından kullanılacaktır.

 

Güncel Üyelik Formu’na www.welovedogzzz.com internet sayfasından ulaşılabilir.

 

ÜYE, Üyelik Formu’nda belirtmiş olduğu bilgilerde herhangi bir değişiklik meydana geldiğinde bunu 1 hafta içerisinde WLD’ye bildirmekle yükümlüdür. Zamanında yapılmayan değişiklik bildirimlerinden doğan zarar ve/ya kayıplardan WLD sorumlu değildir. WLD, böyle durumlarda aleyhine doğan kayıplar için tazminat  talep hakkını saklı tutar.

 

Üyelik sözleşmesi imzalanmadan, üyelik işlemi zımni dahi olsa başlamış sayılmaz.

 

Peşin alınan yıllık üyelik ücretinin, üyelik iptali veya benzer sebeplerle iadesi talep edilemez. Üyelik dondurma uygulaması yoktur. Üyelik süresince kullanılmayan haklar veya indirimler için ÜYE, ücret iadesi talebinde bulunamaz.

 

Aşağıdaki şartlara uyacağını ÜYE koşulsuz kabul eder. Üyenin bu şartlara uymaması durumunda WLD herhangi bir teyide gerek kalmaksızın üyelik sözleşmesini tek taraflı fesih etme hakkını saklı tutar.

 

 • WLD tesislerinde genel ahlaka ya da kanuna aykırı eylem ya da söylemlerde bulunmak (küfür, cebir, hırsızlık, vb.) yasaktır.
 • ÜYE, beyanlarındaki bilgilerin doğruluğundan mesuldur. Sahtecilik ya da yalan beyan, üyelik iptaliyle sonuçlanır.
 • ÜYE’nin, bir başka üye ile yaşayacağı olumsuz hallerde WLD sorumlu tutulamaz. (WLD, olumlu durumlarda onur ve gurur duyma hakkını saklı tutar.) Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarınca suç teşkil eden bir olayın otelimizde vukuu bulması halinde, WLD üye kaybı, maddi-manevi zarar vs gibi tüm zararlarını olaya sebebiyet veren taraftan talep etme hakkına sahiptir. Ayrıca otelimizde 24 saat güvenlik kamerası kayıtları tutulmakta olup, bahsedildiği gibi suç teşkil eden bir durumda resmi mercilerce talebi halinde ilgili kayıtlar talep eden merciiye sunulacaktır.
 • WLD, çalışma saatlerindeki değişiklikler, doluluk ya da yoğunluk gibi sebeplerle yaşanan sıkıntılar nedeniyle sorumlu tutulamaz.

 

 1. EVCİL HAYVAN KAYITLARI

 

Her bir üyelik kapsamında 3 evcil hayvana (kedi ya da köpek) kadar kayıt açılabilir. 3’ten fazla evcil hayvan sahibi olan ÜYE, %50 indirimle ikinci bir üyelik satın alabilir. Her üye sadece kendi sahip olduğu evcil hayvanları kaydedebilir. Bir yıl içerisinde, mücbir sebeplerle (sahiplenme, doğum, ölüm, yeni evcil hayvan, vs) 3 defaya kadar kayıt değişikliği yapılabilir.

 

ÜYE, Kayıt Formu’nda belirtmiş olduğu bilgilerde herhangi bir değişiklik meydana geldiğinde bunu WLD’ye bildirmekle yükümlüdür. Zamanında yapılmayan değişiklik bildirimlerinden doğan zarar ve/ya kayıplardan WLD sorumlu değildir. WLD, böyle durumlarda aleyhine doğan kayıplar için tazminat  talep hakkını saklı tutar.

 

 1. KONAKLAMA DETAYLARI

 

Köpekler için, WLD’de 2 tip oda mevcuttur: normal oda ve suit oda. Prensip olarak her bir odada bir köpek ağırlanır. Birbirini tanıyan ve birbiriyle anlaşan köpekler için ÜYE ya da ÜYELER tek bir oda talebinde bulunabilir. Köpeklerin ırkı, cinsiyeti, vb şartlar ile oda uygunluğu gözetilerek bu tip talepler WLD tarafından kabul edilebilir ya da reddedilebilir. ÜYE ya da ÜYELER’in onayı olmadan konaklayan köpek ya da köpeklerin odasında başka bir köpek kalamaz, odaya personel harici kimse giremez.

 

Köpek sahiplerinin izni ile aynı ortamı paylaşan köpekler arasında çiftleşme veya köpeklerin birbirine zarar vermesi gibi durumlar için WLD’den herhangi bir tazminat yahut benzer bir talepte bulunulamaz.

 

Kediler için, WLD’de tek tip konaklama ünitesi vardır.

 

Konaklama hizmeti, check-in ile başlar ve check-out ile son bulur. Check-in esnasında Kabul Formu doldurulur ve taraflarca imzalanır. Tesiste köpekler için, bir kapalı bir de açık olmak üzere toplam 2 oyun alanı mevcuttur. ÜYE’nin talebine ve uygunluk durumuna göre, bu alanlar gün içinde minimum 15’er dakikalık sürelerle 3-4 defaya kadar kullandırılır. Bu ve benzeri detaylar konaklama öncesinde doldurulan Kabul Formu’na işlenir. Evcil hayvanların beslenmesiyle alakalı özel gıda yahut dikkat edilmesi gereken başka özel hususlar varsa bunlar Kabul Formu’nda belirtilmelidir.

 

Konaklama hizmeti için rezervasyon şartı yoktur. Ancak doluluk durumunda mağduriyetler yaşanmaması için ön rezervasyon tavsiye edilir. Ön rezervasyonda, konaklama ücretinin %30’u tahsil edilir ve rezervasyon kesinlik kazanır. Kalan tutar konaklamanın başladığı gün itibariyle ödenmiş olmalıdır.

Konaklama tarihine 3 gün kalaya kadar yapılan iptallerde ön rezervasyon ücretinin yarısı iade edilir. Bundan daha geç yapılan iptallerde rezervasyon ücretinden herhangi bir iade yapılmaz.

 

Konaklamada, daha önce satın alınmış paketlik tarifeler kullanılacaksa, ön rezervasyonda ödeme şartı aranmaz. Paketlik tarifeden yapılan rezervasyonların iptal edilmesi halinde, paketlik tarifeye (iptal tarihine göre toplam rezervasyon günlerinin %15’i veya %30’u kadar)  gün düşüşü uygulanır.

 

Konaklama süresi biten evcil hayvanların ÜYE tarafından zamanında teslim alınması zorunludur. ÜYE’nin, mücbir sebeplerle konaklama süresini uzatmak istemesi durumunda doluluk ve oda uygunluğuna göre WLD itiraz hakkını saklı tutar. Mücbir sebep olmaksızın ve haber vermeksizin teslim alınmayan evcil hayvanlar için 10 güne kadar %200 oranında cezai konaklama fiyatı uygulanır. Teslim günü dahil 10 gün’den sonra teslim alınmayan evcil hayvanlar, teslim eden üyenin verdiği irtibat kanallarından ulaşılamaması halinde tutanak tutulmak suretiyle Sosyal Sorumluluk Projesi çerçevesinde ücretsiz olarak sahiplendirilir. Cezalı konaklama tutarı ÜYE’den ayrıca tahsil edilir ve WLD tek taraflı olarak üyelik sözleşmesini feshetme hakkını saklı tutar.

 

Konaklama için bırakılacak olan evcil hayvanların sağlıklı ve aşılarının tam olması şarttır. Evcil hayvanın kabulü esnasında belirti göstermeyen bir hastalık sebebiyle yahut hakikat hilafına beyanlardan ötürü başka evcil hayvanların hastalanması veya zarar görmesi halinde, sorumluluk söz konusu evcil hayvanın sahibinde olup, bu husustan ötürü meydana gelebilecek maddi yahut manevi tüm zarar ve ziyan, hakikat hilafına beyanda bulunan ÜYE’den talep edilecek yahut kendisine rücu edilecektir.

 

YÖNETMELİK’te de belirtildiği üzere, evcil hayvanların sağlığı hususunda beklenmedik herhangi bir durumun vukuunda, WLD, gerekli bilgilendirmeleri sözleşmeli veterinere ve ÜYE’ye geciktirmeden yapacaktır.  ÜYE’nin  hastalık halinde tedavi için özel bir talebi olur ise, nakliye ve sair giderler kendisi tarafından karşılanmak kaydıyla farklı bir veteriner hekime de tedavi ya da görüş amaçlı başvurulabilir.

 

 1. GÖRSEL VE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

 

WLD, sosyal medya hesaplarında ve internet sitesinde yaptığı paylaşımlarda, konaklayan evcil hayvanların görsellerini kullanma hakkına sahiptir. WLD; bu paylaşımların ahlaka mugayir, yanıltıcı, küçük düşürücü, kişilik haklarını zedeleyici olmayacağını taahhüt eder. Paylaşımlarda evcil hayvanının görüntüsü olan ÜYE, bundan dolayı WLD’den herhangi bir ücret ya da tazminat talep edemez. Yine de paylaşımın kaldırılması talebi yapabilir, WLD talebi değerlendirerek kabul ya da red kararı verir.

 

 1. TARİH VE İMZALAR